FALSAFAH DAN ISU SEMASA (FOUNDATION)
MANUSIA & AGAMA (FOUNDATION / MPU 1323)

                          SELAMAT DATANG KE KURSUS MANUSIA & AGAMA (MPU 1323)

SINOPSIS KURSUS : 

Kursus ini membincangkan tentang hakikat manusia dan kepentingan agama dalam kehidupan manusia. Kursus ini merangkumi konsep kejadian manusia serta keindahan dan kesempurnaan manusia. Pelajar juga didedahkan dengan kepelbagaian agama di Malaysia. Objektif mata pelajaran ini adalah untuk melahirkan pelajar yang mempunyai moral yang tinggi ,berakhlak mulia dan beretika seperti yang dituntut oleh agama dan kepercayaan masing-masing.


HASIL PEMBELAJARAN : 

1. Menerangkan hakikat manusia dan konsep kejadian manusia. 

2. Menghubungkait agama dan tujuan manusia beragama dalam kehidupan manusia.

3. Membentangkan nilai-nilai murni yang diterapkan melalui sistem agama dan kepercayaan di dalam kehidupan seharian. 


PENILAIAN : 

TUGASAN - 60%

PEPERIKSAAN AKHIR - 40%