TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA - TITAS (DEGREE / MPU 3123)

Kursus ini membincangkan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun Melayu, Cina dan India, Islam dalam Tamadun Melayu, Isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Objektif mata pelajaran ini ialah untuk memperkenalkan kepada pelajar tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun, Isu-isu kontemporari dan implikasinya kepada proses pembangunan Negara di samping melahirkan pelajar yang mempunyai sikap hormat menghormati, mengamalkan nilai-nilai murni dan mempunyai jati diri sebagai warganegara.

Hubungan Etnik (DEGREE / MPU 3113)
Sarawak Cultural Village Tour (Morning)
SELAMAT DATANG KE KURSUS HUBUNGAN ETNIK (MPU 3113)

Sinopsis:

Kursus ini membincangkan tentang konsep-konsep asas sosiologi mengenai budaya dan hubungan etnik. Ia juga memfokuskan perkembangan hubungan etnik di Malaysia dari perspektif sosiologi, sejarah dan perlembagaan. Kefahaman pelajar tentang perkembangan negara sebagai warganegara juga ditekankan agar mereka dapat memainkan peranan dan menyumbang kepada pembangunan negara. Isu-isu dan cabaran globalisasi dalam konteks budaya dan hubungan etnik. Ia juga membincangkan dasar-dasar kerajaan dalam mewujudkan perpaduan nasional dari perspektif Islam.

 

Hasil Pembelajaran:

Diakhir kursus ini, anda akan dapat:-

·         Menerangkan peranan pluraliti budaya, masyarakat dan kumpulan etnik dalam memupuk perpaduan

·         Mengenalpasti cabaran pluraliti budaya dan perlaksanaannya dalam konteks permuafakatan sosial di Malaysia.

·         Mengaplikasi kemahiran sosial dalam kalangan pelajar ke arah mewujudkan masyarakat bersatu padu.

·         Menganalisis isu-isu dan cabaran dalan konteks hubungan etnik di Malaysia.

Tugasan: 70% (kuiz-10%; Tugasan Individu-30%; Tugasan Kumpulan-30%)

Final exam: 30%